Thời Gian: 8h Ngày 28/9/2016 Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng Thành phần: 1 phó hiệu trưởng, 1 nhân viên quản lý phần mềm...